Jag kandiderar till riksdagen. Läs min lista "A till Ö" om vad jag tycker i olika frågor.

lördag, juni 23, 2007

Arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap

Eftersom diskussionen kring arrangerade äktenskap snabbt hamnade i frågan huruvida ett citat av Kristersson/Älgamo var korrekt eller inte så gör jag en omstart. Det är de här förändringarna jag vill se i första hand. Jag har plockat dem från Nyamkos hemsida (och för er som undrar så är det hennes personliga förslag, inte folkpartiets):

KRIMINALISERA BARN- OCH TVÅNGSÄKTENSKAP

Idag är barn- och tvångsäktenskap förbjudet men inte kriminaliserat. Att veta att man kan ställas inför rätta för nåt olagligt har en preventiv verkan. Trots att det är olagligt med barnäktenskap så är det inte ovanligt att barn blir bortgifta vid resor till hemlandet. Barn- och tvångsäktenskap borde kriminaliseras på samma sätt som vid könsstympning, det vill säga att också när äktenskapet ingås i ett annat land ska det vara kriminellt. Den dispensmöjlighet till äktenskap före 18 års ålder som finns i lagen måste täppas till. Det bästa skyddet för ett barn, oavsett vilken situation hon befinner sig i, finns i Föräldrabalken. En man har inte de skyldigheter till sin hustru som föräldrar har gentemot sina barn. Äktenskapsbalkens regler värnar till exempel inte om den unga flickans rätt till utbildning.


Och om arrangerade äktenskap:

INFÖR EN SNÄVARE DEFINITION PÅ ARRANGERADE ÄKTENSKAP I UTLÄNNINGSLAGEN

Skiljelinjen mellan ett arrangerat äktenskap och ett tvångsäktenskap är hårfin. Lagen ska vara tydlig med vad som krävs för att samhället ska acceptera ett arrangerat äktenskap och inte fokusera på vad som krävs för att äktenskapet inte kan accepteras.


Ytterligare ett problem är alla de religiösa ledare som 'viger' folk utan att ha vigselrätt. Många människor i Sverige går idag omkring och tror att de är gifta och åtnjuter det lagliga skyddd som äktenskapet medför fast de i själva verket inte alls är det. Här ser jag ingen annan lösning än att dra in alla religiösa samfunds vigselrätt och införa civiläktenskap.

Andra bloggar om: , , , ,

3 kommentarer:

Bulten i Bo sa...

Nja, jag såg ingen i den förra debatten som motsade mitt påstående att Kristersson/Älgamo inte hade läst igenom de skrifter de hänvisade till.

Rörande frågan om "arrangerade äktenskap" ser jag fortfarande fram emot att liberalerna kommmer med specificerade förslag hur det praktiskt ska gå till när en persons "ja" till prästen ska underkännas.

Niklas Frykman sa...

Det borde väl vara ganska enkelt för dig att ringa Kristerssons stab och ta reda på det. Det vore förresten intressant ur en rent teknisk synvinkel att se dig bevisa att någon inte har läst något.

Eftersom jag har bekanta som farit illa i arrangerade äktenskap ser jag också fram emot ett lagförslag.

Bulten i Bo sa...

Tja, alternativet är ju att de faktiskt läst skrifterna men ljuger om deras innehåll. och något så illa vill jag inte tro om dom.

Du kan inte tänka dig att konkretisera hur överprövningsnämnden mot avgivna "ja" inför prästen/borgmästaren ska arbeta?