Jag kandiderar till riksdagen. Läs min lista "A till Ö" om vad jag tycker i olika frågor.

fredag, maj 23, 2008

Konstgräset

Huvudattraktionen på gårdagkvällens långa kommunfullmäktige var nog debatten om konstgräsTunavallen (eller Leninstadion som jag brukar kalla den).

Principfrågan handlade dock inte särskilt mycket om konstgräs. Alla är överens om att konstgräs är något som är bra. Principfrågan handlar om hur mycket dyrare en investering får bli innan man som politiker säger stopp.

Förra året fick vi ett fullständigt felaktigt underlag från Kultur- och Fritidsförvaltningen, framtaget av fritidschefen, som gav vid handen att det skulle kosta fem miljoner att lägga konstgräs på fotbollsplanen på Tunavallen. En ganska rimlig investering tycke vi i Alliansen.

När det nu ett år senare är s.a.s. skarpt läge så kostar det istället 12,5 miljoner. Två och en halv gånger så mycket eller en fördyring med 150 %. Det är oacceptabelt.

Jag tror att man som politiker får det man förtjänar. Går man med på investeringar som är våldsamt felkalkylerade så kommer det att hända igen - det gick ju bra den här gången. Man måste som politiker kunna lita på att underlagen är genomtänkta och korrekta. Stämmer de inte så är den enda tydliga signalen att dra hårt i tyglarna och säga gör om - gör rätt.

Man gör sig nog inte våldsamt populär på att stoppa investeringar av principskäl, men budskapet måste vara tydligt - ett alliansstyre kommer inte att acceptera dålig budgetdisciplin i Eskilstuna.

Inga kommentarer: