Jag kandiderar till riksdagen. Läs min lista "A till Ö" om vad jag tycker i olika frågor.

onsdag, maj 07, 2008

Skola för kunskap

Idag har vi fyra gruppledare i Alliansen haft pressträff om vårt förslag till skolplan - Skola för kunskap. Det är första gången som Alliansen skrivit en egen skolplan, och vi har skrivit den från scratch. Eller egentligen inte, vi har ju haft vårt skolpolitiska program, våra motioner och inte minst regeringens skolpolitik att utgå ifrån.

Vi har lagt ner en hel del möda på att formulera tydliga mätbara mål som styr åt det håll vi vill med vår politik. Det är en konst (eller kanske snarare ett hantverk) att formulera mål och analysera vilka konsekvenser målen kan få. Vi har lärt oss mycket under det arbetet. Samtidigt har vi varit noggranna med att hålla antalet mål nere och att de ska vara tydligt kopplade till just kunskap och resultat.

Roligt också att så många har varit med i framtagandet, förutom vi gruppledare också våra ledamöter i barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd.

Inga kommentarer: