Jag kandiderar till riksdagen. Läs min lista "A till Ö" om vad jag tycker i olika frågor.

tisdag, oktober 14, 2008

Inte mycket till avtal..

Jag har haft ganska stora förhoppningar på det avtal med polisen som kommunen ska ingå. Som liberal tar jag ganska allvarligt på avtal. Därför blev det avtal som till sist hamnade framför oss i kommunstyrelsen en besvikelse.

Sjukan från kommunens styrsystem verkade ha smittat av sig. Mycket lite var konkret och det blir svårt att avgöra huruvida parterna har uppfyllt sin del av avtalet eller inte. I praktiken kan man säga att det redan är uppfyllt med det samarbete vi har idag.

Jag och folkpartiet har också jagat på majoriteten under rätt lång tid med att vi vill ha kvarterspoliser i de utsatta områdena. Vi har manat Jimmy Jansson (s) att ta med det i förhandlingarna med polisen och han har då hållit med och sagt att detta ska tas upp. Något spår av det eller något annat mer långsiktigt perspektiv där kommun och polis hjälps åt för att förebygga brott finns inte heller med.

Slutligen borde Torshälla ha fått en egen punkt. Torshälla är en egen stad som är ungefär lika stor som de mindre Sörmlandskommunerna och man kan inte se den som ett bostadsområde bland andra. Inte minst för att Torshälla skriker efter polisnärvaro.

Inga kommentarer: